Aktuality

Další novinky

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s., pracoviště Rokycany

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY

Pracoviště Rokycany, Masarykovo náměstí 215/I (NS Žďár, 2. patro)
Telefon 775 786 004, 371 723 759 je registrovaným poskytovatelem

OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde klient žije a při činnostech, které klient potřebuje – zejména pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Pokud máte Vy nebo Vaši blízcí zájem o naši službu, kontaktujte nás na tel. 775 786 004, 371 723 759

Úřední dny:

Pondělí – středa8.00-12.0013.00-16.00
Čtvrtek – pátek8.00-13.00

Leták ke stažení (PDF)

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Právní formaobecně prospěšná společnost
26594382
Statutární zástupciMgr. Petra Bednářová

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů.

Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich inkluzi do společnosti je hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako poradenské a kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké, kontaktní místo pro právnické osoby které pracují ve prospěch zdravotně postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených.

Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a profesionalita poskytovaných služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově ohrožován.