Sociální kompetence a fundraising

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje zpracovalo a podalo v rámci 1.výzvy OP RZL - Globální grant žádost o poskytnutí nadačního příspěvku. Ve své žádosti bylo Centrum úspěšné a získalo příspěvek ve výši 625.684,-Kč.

V rámci tohoto projektu CZP PK vypracuje a požádá o akreditaci vzdělávacího modulu, podle kterého vyškolí své zaměstnance (tento vzdělávací modul bude nabízet i jiným zájemcům).

Pro zájemce z řad NNO pracujících se zdravotně postiženými uspořádá seriál kurzů "Fundraising a psaní projektů". Za administraci projektu GG zodpovídá Karla Burdová - manažerka GG.