Fundraising a psaní projektů - Domažlice

Tentokrát byl seminář pořádaný pro NNO z Domažlicka a Tachovska a konal se v příjemném prostředí zasedací místnosti úřadu práce v Domažlicích. Hned při představování a předávání informací, co účastníci od semináře očekávají, se ukázalo, že problémy organizací v menších městech s psaním projektů a fudraisingem mají svá specifika. Zkušený lektor Karel Ženíšek, který opět seminář vedl, se tohoto zhostil velmi profesionálně. Zástupcům NNO během dne vysvětlil hlavní zásady systematického získávání finaněních prostředků pro zajištění chodu a rozvoje jejich organizace.

Nechyběla návštěva z diecézní charity Plzeř paní Ženíškové a Kastnerové. Ty seznámily všechny zúčastněné se zásadami komunikace s veřejností a médii, s informacemi jaké náležitosti má mít tisková zpráva, jak má přijít fundraiser připraven na jednání.

Samozřejmostí byl také praktický nácvik vedení schůzky. Diskuse a rozebírání některých konkrétních problémů provázely celý seminář.

Celý den probíhal v příjemné a přátelské atmosféře. Na závěr se ještě většina účastníků shodla v tom, že by do budoucna uvítali více takovýchto školení, které podpoří rozvoj sociálních služeb v regionu.

Zahájení semináře, K. Burdová, K. Ženíšek Seminář, K. Ženíšek
Seminář, K. Ženíšek Účastnící kurzu
Účastnící kurzu Praktický nácvik schůzky