Fundraising a psaní projektů - Klatovy

Již potřetí uspořádalo CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Plzeňského kraje seminář "Fundraising a psaní projektů" v rámci realizace projektu Sociální kompetence a fundraising. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tentokrát byl seminář určen pro nestátní neziskové organizace pracují pro zdravotně postižené občany z Klatovska.

Všichni účastníci se sešli v příjemném prostředí salónku restaurace Klatovský Dvůr, kde v devět hodin zahájil seminář lektor Karel Ženíšek.

Přednáška se mnohokrát změnila v diskusi, při které si zástupci NNO sdělovali své zkušenosti z oblasti fundraisingu. Časté také byly dotazy na řešení zcela konkrétních situací.

Celý seminář oživily svou návštěvou Paní Kastnerová a Ženíšková z Diecézní charity Plzeň.

Paní Kastnerová seznámila účastníky semináře s hlavními zásadami komunikace s médii i veřejností a s prezentací organizace. S paní Ženíškovou opět nechyběl praktický nácvik schůzky funraisera s "ředitelem podniku". A nechybělo také mnoho dobrých rad, čeho se má správný fundraiser vyvarovat a na co má klást důraz.

Všechny nejdůležitější zásady fundraisingu a psaní projektů dostali účastníci semináře ve dvoudílných skriptech.

Seminář probíhal až do pozdního odpoledne v přátelské atmosféře. Stejně jako na semináři v Domažlicích se na závěr účastníci shodli na tom, že je třeba více takovýchto školení, které by vedly k rozvoji činností NNO.

zástupci oblastní charit Sušice, Klatovy a Horažďovice účastníci semináře
lektor Karel Ženíšek nácvik schůzky fundraisera s "ředitelem"