Fundraising a psaní projektů - Plzeň

V rámci realizace projektu Sociální kompetence a fundraising,na který získalo Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje finanční podporu z Globálního grantu,proběhl dne 8.11.2005 první seminář nazvaný Fundraising a psaní projektů.

Tento seminář vedl lektor s dlouholetými zkušenostmi v oboru Karel Ženíšek.

Seminář byl určen pro pracovníky nestátních neziskových organizací pracujících se zdravotně postiženými,kde je získávání finančních i nefinančních prostředků nutností k zajištění jejích stávajících činností a dalšího rozvoje.

Ráno 8.11.2005 se všichni přihlášení sešli v příjemném prostředí E-centra v Guldenerově ulici v Plzni. Během dne,který byl rozdělen do několika tematických celků, se účastníci kurzu dozvěděli informace o tom,jakým způsobem žádat o schůzky, jak vést rozhovory s potencionálními dárci, jak udržovat kontakty, jakou osobností má fundraiser být, základní informace o psaní projektů ,na co se nesmí zapomenout a ještě mnoho a mnoho dalších důležitých věcí. Nechyběl ani praktický nácvik telefonického objednání a následná schůzka "u ředitele".

Všechny poznatky a postřehy si mohli účastníci kurzu vpisovat do školících manuálů, které jim byly k dispozici.

Celý seminář byl velice zajímavý a pro účastníky přínosný. Prostor zbyl i na diskusi,rozbor konkrétních otázek a problémů ůčastníků kurzu. Lektor Karel Ženíšek vedl seminář poutavě, formou, která zohlednila potřeby a zájmy posluchačů.

Zahájení­ semináře, K. Burdová, K. Ženíšek Zahájení­ semináře, K. Burdová, K. Ženíšek
Účastníci semináře Praktické cvičení fundraisingu
Tlumočnice do znakové řeči M. Hrdličková Lektor kurzu Karel Ženíšek