Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, o.p.s., pracoviště Rokycany

PŘIJÍMÁME NOVÉ KLIENTY

Pracoviště Rokycany, Masarykovo náměstí 215/I (NS Žďár, 2. patro)
Telefon 775 786 004, 371 723 759 je registrovaným poskytovatelem

OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence je terénní služba poskytovaná seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde klient žije a při činnostech, které klient potřebuje – zejména pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Pokud máte Vy nebo Vaši blízcí zájem o naši službu, kontaktujte nás na tel. 775 786 004, 371 723 759

Úřední dny:

Pondělí – středa8.00-12.0013.00-16.00
Čtvrtek – pátek8.00-13.00

Hledáme nové kolegy/ně do týmu

CZP PK Rokycany, o.p.s. pracoviště v Rokycanech hledá do týmu nové kolegy/ně na pozici

OSOBNÍ ASISTENT/KA

Místo pracoviště: ROKYCANY A OKOLÍ
Pracovní úvazek na 0,5 – tj. 20 hodin týdně (perspektiva prodloužení) nebo na plný úvazek 1,0 tj. 40 hodin týdně

Naše požadavky na uchazeče:

Přihlášky obsahující doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání a doklad o absolvování kurzu (prosté kopie), výpis z RT (ne starší 1 měsíc) zasílejte na adresu:
Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje
Mgr. Petra Bednářová
Koterovská 134
326 00 Plzeň
Na obálku do levého dolního rohu napište „VŘ“

Více informací Vám poskytneme na tel.čísle +420 775 786 000, 775 786 004, email: bednarova@czppk.cz

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Právní formaobecně prospěšná společnost
26594382
Statutární zástupciMgr. Petra Bednářová

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů.

Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich inkluzi do společnosti je hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako poradenské a kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké, kontaktní místo pro právnické osoby které pracují ve prospěch zdravotně postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených.

Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a profesionalita poskytovaných služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově ohrožován.