Aktuality

Další novinky

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Právní formaobecně prospěšná společnost
26594382
Statutární zástupciMgr. Petra Bednářová

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů.

Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich inkluzi do společnosti je hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako poradenské a kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké, kontaktní místo pro právnické osoby které pracují ve prospěch zdravotně postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených.

Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a profesionalita poskytovaných služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově ohrožován.