Omezení služby - Plzeň

Dobrý den,
oznamuji změnu poskytování služby Odborné sociální poradenství na pracovišti Plzeň reg.č. 7077483. Od 11.5.2020 provoz obnoven dle běžné pracovní doby.
Petra Bednářová, Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje o.p.s.

Upozornění

V návaznosti na vyhlášení Nouzového stavu dne 12.3.2020 Vládou České republiky v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV- a v návaznosti na usnesení vlády č. 239 ze dne 16.3.2020 o přijetí krizového opatření , nařizuji následující:

 1. Okamžité pozastavení činnosti služby Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (SAS) reg.č. 9466711 a to v době od 18.3.2020 po dobu trvání Nouzového stavu
 2. Okamžité omezení činnosti služby Odborné sociální poradenství (POR) reg.č. 7077483 a to v rozsahu – na pracovišti Plzeň a Domažlice – hodiny pro veřejnost Po a St – 8.00 – 16.00, při dodržení bezpečnostních opatření – ústenka, respirátor na obličeji, na pracovišti vyvěsit a dodržovat nařízení pro klienty :
  • Pouze 1 osoba v poradně
  • Klient musí mít jakkoli překrytá ústa i nos – rouška, respirátor, šátek atd.
  • Vzdálenost mezi osobami minimálně 2 metry
  A to v době od 18.3.2020 po dobu trvání Nouzového stavu
 3. Okamžité omezení činnosti služby Osobní asistence (OA) reg.č. 6306865 po dobu trvání Nouzového stavu a to tak, že budou poskytovány pouze úkony v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob.
  Pracoviště v Rokycanech a Tachově budou poskytovat pouze služby Osobní asistence. V době trvání nouzového stavu nebudou přijímáni noví klienti.
  A to v době od 18.3.2020 po dobu trvání Nouzového stavu

DOBA POSKYTOVÁNÍ A KONTAKTY SLUŽBY ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

V kanceláři na pracovišti v Domažlicích - PONDĚLÍ, STŘEDA – 8.00 – 12.00 12.30 -16.00
Mimo tyto dny je sociální pracovník přítomen na telefonu a e-mailu a to v rozmezí:
ÚTERÝ, ČTVRTEK – 8.00 – 15.00
PÁTEK – 8.00 - 13.00
Pracoviště DOMAŽLICE - telefon: 775 786 002, e-mail: domazlice@czppk.cz

PROSÍME O RESPEKTOVÁNÍ TĚCHTO NOVÝCH ÚŘEDNÍCH HODIN.
DĚKUJEME

Mgr. Petra Bednářová
ředitelka CZP PK

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje

Právní formaobecně prospěšná společnost
26594382
Statutární zástupciMgr. Petra Bednářová

Centrum pro zdravotně postižené Plzeňského kraje (CZP PK) je nestátní nezisková organizace - obecně prospěšná společnost, která se zabývá převážně problematikou osob se zdravotním postižením a seniorů.

Přispívat ke zkvalitňování života zdravotně postižených občanů a jejich inkluzi do společnosti je hlavní myšlenkou CZP PK. CZP PK působí jako poradenské a kontaktní místo pro zdravotně postižené občany, jejich rodiny a blízké, kontaktní místo pro právnické osoby které pracují ve prospěch zdravotně postižených, dále jako zprostředkovatel pomoci při řešení obtížné sociální situace formou spolupráce a kooperace s příslušnými úřady a jinými subjekty v daném regionu a v neposlední řadě jako obhájce práv zdravotně postižených.

Všem klientům CZP PK je garantována dostupnost, odbornost a profesionalita poskytovaných služeb a to bez ohledu na druh nebo rozsah postižení, členství v organizacích zdravotně postižených nebo bez ohledu na situaci, ve které se klient nachází, nebo kterou je výhledově ohrožován.