Veřejný závazek

Poslání

Poslání CZP PK je prostřednictvím poskytování sociálních služeb přispívat ke zkvalitnění života osob se zdravotním postižením a seniorů a jejich inkluzi do společnosti.

Cíle

Zásady pro poskytované služby

Okruh osob, kterým je určena služba