Osobní asistence

CZP PK zajišťuje ve svém středisku na rokycansku a tachovsku osobní asistenci. Osobní asistence je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich přirozeném sociálním prostředí, kde klient žije a při činnostech, které osoba pořebuje.

Služba obsahuje zejména tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Služba probíhá podle uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby. Tato služba je poskytována za úhradu ve výši 130,-Kč za hodinu.

Cíl osobní asistence

zajistit osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a co nejdelší setrvání v jejich přirozeném sociálním prostředí.

Cílové skupiny