Odborné sociální poradenství

Poradna je určena všem občanům se zdravotním postižením a seniorům a jejich rodinným příslušníkům, rodičům dětí se zdravotním postižením, opatrovníkům osob s omezenou svéprávností a právnickým osobám pracující ve prospěch osob zdravotně postižených a seniorů.

Sociální poradenství:

Součástí odborného sociálního poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

Cíl sociálního poradenství

poskytování rad, informací, pomoci a podpory osobám se zdravotním postižením a seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou takovou situací ohrožováni, a kteři nejsou schopni řešit tuto situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí.

Cílové skupiny

V čem Vám můžeme pomoci: