Počítačová učebna

Učebna CZP PK je bezbariérová jednak svým vstupem, ale je vybavena i speciálními stolky pro vozíčkáře, speciální klávesnicí pro osoby se zrakovým postižením a osoby s poruchami motoriky. Dále je místnost vybavena indukční smyčkou, kterou využijí osoby se sluchovým postižením. Lektor se vždy věnuje maximálně pěti osobám, což zajišťuje individuální přístup ke každému z nich.

Cílem kurzů je naučit zájemce s přihlédnutím k jejich možnostem pracovat s počítačem, naučit je pracovat se základními programy – Word, Excel a získat přístup k informacím na internetu, které jsou pro osoby se zdravotním postižením velmi potřebné. Po osvojení práce s internetem získá uživatel přístup k informacím, které může využít při hledání pracovního místa nebo možnostem strávení volnočasových aktivit. Naučí se elektronické komunikaci, práci s e- podatelnou a vyplňování elektronických formulářů. Pokud má klient zájem, má možnost i individuálních konzultací. Kurzy jsou sestaveny tak, že plně respektují věk i postižení uživatelů. Klienti s poruchou pohyblivosti horních končetin si díky osvojení práce s počítačem mohou napsat text, což by se jim při psaní rukou nepodařilo.

Klienti si také mohou zažádat na sociálním odboru obce s rozšířenou působností o příspěvek na pořízení počítače v rámci příspěvku na opatření zvláštních pomůcek podle vyhlášky č. 182/1991 Sb., § 33, pokud bude počítač využíván k přípravě budoucího povolání nebo k pracovní činnosti.